GERIF-tutkijat

Heidi Henriksson, tohtorikoulutettava (sosiologian oppiaine, Åbo Akademi), tekee väitöskirjaa kansalaisjärjestöjen kouluyhteistyöstä globaalikasvatuksen saralla Suomessa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten kansalaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan koulumaailmaan, miten ne legitimoivat toimintansa sekä miten kansalaisjärjestöjen agendoista neuvotellaan muiden toimijoiden kanssa koulutuskentällä. Empiirisesti tutkimus keskittyy kolmeen aihealueeseen: 1) kansalaisjärjestöjen opetussuunnitelma- ja oppikirjavaikuttaminen 2) kansalaisjärjestöjen opettajakoulutus ja 3) kansalaisjärjestöjen kouluyhteistyö yläkoulujen ja lukioiden kanssa.

Tuija Kasa on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa. Hän tutkii ihmisoikeuskasvatusta osana Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella (DEMOPOL) -projektia 2021-2024. Monitieteinen tutkimus yhdistää kasvatustiedettä, moraalifilosofiaa ja ihmisoikeusjuridiikkaa. Tutkijaprofiili: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/tuija-kasa 

Selja Koponen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa (SEDUCE). Osallistavassa toimintatutkimuksessaan hän tutkii moraalitoimijuutta ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Tutkimus keskittyy yläkoulun oppilaisiin ja rauhankasvatukseen. Research portal: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/selja-kaarina-koponen

Vihtori Kylänpää on filosofian tohtori (kasvatustiede) ja työskentelee koulutusasiantuntijana Siviilipalveluskeskuksessa erityisalueenaan ihmisoikeus- ja globaalikasvatus. Hänen väitöskirjansa (2022) käsittelee mahdollisuuksia saada nuoria aikuisia tekemään ihmisoikeustekoja.

Elina Lehtomäki, Globaalikasvatuksen professori Oulun yliopistossa, johtaa tutkimusryhmää Koulutus, moninaisuus, globalisaatio ja etiikka. Tutkii globaalikasvatusta ja oppimista, koulutuksen sosiaalista merkitystä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta koulutuksessa ja koulutuksen kautta, kulttuurienvälistä yhteistyötä, ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. Lisää tietoa tutkijaprofiilissa.

Oona Piipponen on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut kasvatustieteen tohtori ja työskentelee tällä hetkellä luokanopettajana kansainvälisessä koulussa. Hänen väitöstutkimuksensa kehitti teoriaa ja menetelmiä kulttuurienvälisyyden osaamisen ja oppimisen edistämiseen alakoulussa. Tutkimus on design-tutkimus, jossa on sovellettu lapsinäkökulmaisia tutkimusmenetelmiä edistämään lasten osallisuutta, tiedon tuottamista ja kulttuuria koulukontekstissa.

Antti Rajala, FT, Suomen Akatemian tutkijatohtori Kasvatustieteiden ja psykologian osastolla, Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii dialogista pedagogiikkaa, globaalikasvatusta sekä oppimista, toimijuutta ja aktivismia koulutuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Konkreettien utopioiden pedagogiikka (2016-2020). Rajala toimii toimittajana julkaisuissa Mind, Culture and Activity, Frontline Learning Research ja Outlines: Critical Practice Studies sekä kirjararvioiden toimittajana julkaisussa Mind Culture and Activity.  Julkaisuluettelo

Riikka Suhonen tekee väitöskirjaa koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa (SEDUCE) Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii globaalin kansalaiskasvatuksen ymmärtämistä ja soveltamista toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena laadullisessa, empiirisessä tutkimuksessa ovat kiistanalaisten globaalien aiheiden (esim. ääriliikkeet, ilmastonmuutos tai muuttoliike) pedagogiset mahdollisuudet kasvattaa ammatillisten opiskelijoiden globaalia kansalaisosaamista. Google Scholar -profiili.