NEWSLETTERS

December 2022

Dear GERIF list members,

Wishing you the most lovely holiday season – you can find a lot of reading for next year from the just launched Global Education Digest 2022, please see below for further details!

(scroll for English below)

Tutustu globaalikasvatuksen suomenkieliseen tutkimukseen: Global Education Digest 2022

Suomi on ensimmäistä kertaa mukana kansainvälisen ANGEL-verkoston (Academic Network in Global Education and Learning) globaalikasvatustutkimusta kokoavassa monikielisessä Global Education Digest 2022 -julkaisussa. Suomenkielistä katsausta työstäneeseen tutkimusryhmään kuuluivat Riikka Suhonen, Vihtori Kylänpää, Hanna Posti-Ahokas, Oona Piipponen ja Tuija Kasa GERIF-verkostosta (Global Education Research in Finland). Tähän ensimmäiseen suomenkieliseen koontiin sisällytettiin julkaisuja vuosilta 2017-2021. Haku tuotti yhteensä 105 julkaisua, joista lähes puolet koostui tutkimusartikkeleista ja keskittyi formaaliin koulutukseen.

GE Digest 2022 on ladattavissa ja luettavissa kokonaisuudessaan ANGEL-verkoston sivuilta: http://angel-network.net/Digest_2022.

Suosittelemme lämpimästi tutustumaan uusimpiin globaalikasvatusta käsitteleviin tutkimuksiin ja selvityksiin! GE Digest 2022 listaa julkaisuja yhteensä kymmenellä eri kielellä, suomen lisäksi muun muassa englanniksi.

Suomenkielistä katsausta koonneen tutkimusryhmän puolesta

Riikka Suhonen
väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Get to know the latest research on global education in different languages: Global Education Digest 2022

Finnish language is included for the first time in Global Education Digest 2022, a multilingual bibliography on global education research materials collected by ANGEL network (Academic Network in Global Education and Learning). The Finnish research team was composed of Riikka Suhonen, Vihtori Kylänpää, Hanna Posti-Ahokas, Oona Piipponen and Tuija Kasa from GERIF network (Global Education Research in Finland). This first review search of Finnish publications between the years 2017–2021 produced a total of 105 publications, nearly half of them academic articles and focusing on the formal education sector.

GE Digest 2022 is available for reading and downloading in its entirety on the website of the ANGEL network: http://angel-network.net/Digest_2022.

We warmly recommend you to familiarise yourself with the latest academic and other research publications and studies! GE Digest 2022 lists publications in ten different languages, among others also in English.  


On behalf of the research group compiling the Finnish review section,


Riikka Suhonen
doctoral researcher, University of Helsinki